Mailactie!

Maak jij je ook zorgen om de gevolgen van de lockdown en de QR-code?

Wil je wat doen, maar weet je niet wat?

Doe mee aan deze mailactie.

Het kost je een halfuurtje en daarmee draag je bij aan de zichtbaarheid van velen die niet meer zo verder willen!

(want op televisie of in de krant zie je dit bijna niet )

Help mee door mails te schrijven aan je burgemeester, je vakbond, je belangenbehartiger, je beroepsgroep, je politieke partij, je sportbond of een andere organisatie die naar de politiek duidelijk kan maken dat het zo genoeg is.

Om het je makkelijk te maken vind je onderaan deze pagina een aantal voorbeelden.

Want steeds meer mensen hebben twijfels bij de huidige coronamaatregelen. Je bent daarin niet alleen.

Natuurlijk was er in maart 2020 paniek en roeiden wij met de riemen die wij hadden. Maar inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder, weten wij veel meer en toch strompelen wij van lockdown naar lockdown. Met als excuus overbelasting van de zorg. Die is er zeker, maar die wordt nog steeds niet structureel opgelost.
Ondertussen vallen er op andere manieren slachtoffers. Onze jeugd, onze ondernemers, de cultuur, burgers die klem zitten, ouderen die vereenzamen. Eigenlijk heeft het grote impact op ons allemaal.

Het is tijd dat wij opstaan en samen een betere oplossing zoeken.

Dat kan alleen als de politiek naar ons luistert. Dus moeten wij onze stem laten horen. Ieder op zijn/haar eigen manier. In je eigen kring of misschien zelfs breder. Alle druppels helpen en maken een rivier. Er zijn al veel medici, wetenschappers, ondernemers en anderen die goede ideeën hebben.

Het startpunt is niet meedoen aan de QR-code, de lockdown beëindigen en dat ZICHTBAAR maken aan zoveel mogelijk mensen

Vaccinaties en QR-codes voorkomen geen besmettingen, dat is duidelijk (kijk hier). Het is dus onlogisch (en zeker niet saamhorig) om een groen vinkje te eisen om vrije toegang te hebben. Burgers worden daardoor verplicht zich telkens te laten vaccineren (want na 9 maanden verloopt je groene vinkje) en ondernemers worden verplicht handhaver van de overheid te zijn, terwijl zij dat misschien helemaal niet willen. Zowel burger als ondernemer worden geconfronteerd met boetes als zij niet gehoorzamen. Mensen die vreedzaam demonstreren (een grondrecht) om te tonen dat ze het niet eens zijn, worden hardhandig aangepakt. Zou jij dat in 2019 normaal gevonden hebben?

Wat doe jij? Ervoor zorgen dat er voor iedereen een leven zonder QR-code is, ongeacht of je gevaccineerd of ongevaccineerd bent?

Doe mee aan de mailactie – het kost je een halfuur en kan vanuit je stoel

En deel de afbeelding hieronder in je netwerk, hoe meer mensen meedoen, hoe groter het effect!

Het wordt tijd dat ZICHTBAAR wordt dat steeds meer mensen vinden dat het anders moet.

Die zichtbaarheid is er nauwelijks, want via ‘main stream media’ (televisie, radio, kranten etc.) wordt vrijwel alleen aandacht besteed aan één kant van het coronaverhaal. Dat is hoofdzakelijk het verhaal van angst voor besmettingen, overlast van de zorg (die er zeker is, maar er is ook veel ander leed), ‘wappies’ met complottheorieën etc.  Maar er is meer informatie. Daarover kun je lezen op een andere webpagina op deze site.

Er zijn veel mensen (gevaccineerd en ongevaccineerd) die kritisch kijken naar de coronamaatregelen en ook andere oplossingen hebben.

Die mensen zijn een doorsnee van de Nederlandse samenleving. Alle leeftijden, alle achtergronden, alle opleidingen, mensen die zich via vele kanalen informeren.

Zij maken zich hart (expres fout getypt) voor een vrije samenleving voor àlle Nederlanders. Zij kiezen voor een samenleving waarin ruimte is voor meerdere meningen (zoals dat toch altijd was in Nederland), voor verbinding, voor liefdevol samenzijn.

Als je hier terecht komt, ben je waarschijnlijk iemand die niet langer de QR-code wil. Help dan mee zichtbaar te worden!

Wij zijn zichtbaar met demonstraties (vooral blijven doen), maar daarmee worden wij ook via de media weggezet als ‘wappies’. En niet iedereen wil demonstreren. En via social media zitten wij in onze eigen bubbel door de algoritmen. Dus tijd om verder naar buiten te treden.

Schrijf mails aan je burgemeester, je vakbond, je belangenbehartiger, je beroepsgroep, je politieke partij, de KNVB, het NOC-NSF of een andere organisatie die naar de politiek duidelijk kan maken dat het zo genoeg is. Vertel ze dat ze de QR-code leidt tot verdeeldheid, extra werk, conflicten op het werk, onrust in de samenleving en dat het ons aller taak is juist te verbinden.

Om het je makkelijk te maken, zijn er een paar voorbeelden van brieven hieronder. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen versie maken of deze aanpassen.
en excuus als er ergens een taalfout of typfout in zit, die mag je er zelf uithalen 😉

Dus alles wat je hoeft te doen is:

  • mailadres en naam zoeken van degenen die je wilt aanschrijven – doe er liefst zoveel mogelijk
  • tekst hieronder kopiëren en plakken in een mail
  • je eigen naam eronder zetten
  • verzenden
  • en als je na een week nog geen reactie hebt gehad, de mail nogmaals sturen met ‘Graag ontvang ik uw reactie op mijn mail van vorige week.’

Heel veel dank voor je inzet! En delen mag, hoe meer mensen gaan mailen, hoe zichtbaarder wij worden.

De inspiratie van deze actie komt door een interview met Frank Ruesink die gesprekken met burgemeesters als voorbeeld geeft.

Print A4 posters met het logo of de mailactie.

Voor opmerkingen of info, kun je mailen.
Voor initiatiefnemer, zie onderaan de infopagina.

E-mail aan burgemeester van burger – zakelijke versie

E-mail onderwerp: Aan de burgemeester – zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte burgemeester,

Ik richt mij tot u als bezorgde burger van onze gemeente. Ik doe een beroep op u als gezicht van onze gemeente. Als burgers verwachten wij uw luisterend oor en leggen onze veiligheid in uw handen. Ik heb ernstige zorgen over de gevolgen van de huidige coronamaatregelen en verzoek u vriendelijk, maar ook dringend, om uw moreel kompas te volgen naast uw feitelijke verantwoordelijkheden.

Mijn zorgen zijn de volgende:

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft een enorme tweedeling in de samenleving, in de wereld en ook in onze gemeente veroorzaakt. Nu het niet het effect heeft waarvoor het ingevoerd was – het aantal besmettingen terugbrengen – lijkt het mij logisch dat deze maatregel afgeschaft wordt. Het kabinet wil de maatregel juist aanscherpen naar 2G. Dat veroorzaakt nog verdere tweedeling. U als burgemeester kan hierin uw stem laten horen, u bent immers degene die laat handhaven. U kunt de politiek wijzen op de onwenselijkheid van deze gevolgen. U kunt stoppen met hierop handhaven.

De tweedeling in de samenleving is een gevaar voor onze veiligheid. Wij als burgers willen geen tweedeling. Maar deze wordt door de politiek gevoed. Inmiddels staan zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op tegen de coronamaatregelen. Het afschaffen ervan is een daad ter bescherming van onze veiligheid. U kunt hieraan uw bijdrage leveren in uw netwerk.

De huidige lockdown is een disproportionele en ontwrichtende maatregel en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ondernemers, winkeliers, sportscholen en veel meer anderen worden in hun broodwinning en vrijheid bedreigd. De lockdown doet meer schade dan het voordeel oplevert. In landen om ons heen is ook geen lockdown en de besmettingscijfers zijn vergelijkbaar. Het water staat onze ondernemers aan de lippen. Wij als burgers willen ze steunen, maar zolang er dreiging is van boetes voor ondernemers en voor burgers, is dat bijna onmogelijk. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen en verzet. U als burgemeester kunt ervoor kiezen geen boetes te geven.

Door de huidige maatregelen kiezen sommige burgemeesters ervoor om demonstraties te verbieden. Demonstraties zijn ons grondrecht en ook een goede manier om te laten zien hoeveel mensen het niet eens zijn met de huidige politiek. De demonstraties verlopen vreedzamer dan de gemiddelde voetbalwedstrijd, dus ik begrijp verboden niet. Ik dring er bij u op aan om demonstraties toe te staan en ook uw medeburgemeesters daarop te wijzen.

Nogmaals, ik vraag u met klem uw eer en geweten te raadplegen. Had u in 2019 gedacht dat u in zo’n Nederland zou besturen, een land waar eenzijdig naar oplossingen gezocht wordt? Waar eenzijdige berichtgeving is? Waar nog steeds een ‘one-size-fits-all’ oplossing gekozen wordt die enorm veel schade aanricht bij jeugd, ondernemers, ouderen en eigenlijk alle burgers in onze gemeente.

Ik vertrouw erop dat u uw geweten laat meespreken in uw besluitvorming en hoop werkelijk dat wij snel de lockdown en het coronatoegangsbewijs kunnen afschaffen. En dan gezamenlijk met brede visie kijken naar oplossingen, zodat wij weer in vrijheid en positiviteit kunnen leven.

Met vriendelijke groet,

….. (naam)

E-mail aan burgemeester van burger – met meer emotie

E-mail onderwerp: Aan de burgemeester – zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte burgemeester,

Ik richt mij tot u als ernstig bezorgde burger van onze gemeente. U bent het gezicht van onze gemeente. Ik reken op uw luisterend oor, onze veiligheid in uw handen. Door de huidige coronamaatregelen gebeurt er van alles waardoor ik mij onveilig en angstig voel. Ik geloof dat het echt te ver gaat. Er ontstaat enorme spanning in onze samenleving. De maatregelen zijn disproportioneel en werken ontwrichtend. De politiek heeft dit op zijn geweten en moet dit stoppen. De gevolgen voor de toekomst zijn enorm. Niet alleen de zorg lijdt onder deze pandemie, wij allemaal. Het is tijd voor een andere koers!

Als eerste oplossing moet de lockdown opgeheven worden en ook de QR-code uit ons leven verdwijnen. U als mijn burgemeester kan dat duidelijk maken aan de politiek. Ik doe een beroep op uw geweten en uw daadkracht. Uw burgers zijn in grote nood.

Gezinnen en families worden uit elkaar gedreven vanwege meningsverschillen over de coronamaatregelen, het testen, de vaccinaties, de mondkapjes. Waar eerst liefde was, is er nu ineens wantrouwen. Gevoed door de politiek.

Ondernemers, winkeliers, zelfstandigen en mensen in de cultuur zitten in het nauw. Ze hebben hart voor hun zaak, hebben meegewerkt aan alle maatregelen, maar moeten telkens weer sluiten. De persoonlijke verhalen daarover en het verdriet zijn hartverscheurend.

Onze kinderen krijgen het zwaar voor hun kiezen. Ze worden tot zondebok gemaakt van besmettingen, worden beroofd van belangrijke jaren in hun jeugd, die onbezorgd zou moeten zijn.

Waar mijn medische status voorheen iets was tussen mij en mijn arts, is het nu ineens een reden voor tweespalt. Gevaccineerden en ongevaccineerden worden tegenover elkaar gezet. Dat wordt door de politiek veroorzaakt. Dit kan toch zo niet langer?

Ik leefde in een Nederland waar vrijheid was, waar mensen met verschillende meningen toch samen konden leven. Nu wordt er een politiek gevoerd waarbij gezegd wordt ‘als je dit doet, hoor je bij de goeden, als je dat niet doet dan ben je asociaal’. Mensen nemen dat over, omdat wij gewend zijn aan een overheid die zorgt voor al zijn burgers. Maar dat is nu niet meer zo. De politiek zorgt alleen nog voor je als je gehoorzaamt. Zelfs grondrechten worden ter discussie gesteld. Dat hadden wij toch in 2019 nooit kunnen denken?
Ik begrijp dat er in maart 2020 paniek was. Maar nu, bijna twee jaar verder, is het hoog tijd om in vrijheid te gaan leven met een coronavirus dat niet meer weg gaat.

U bent het gezicht van onze gemeente, het baken voor mij als burger. Ik reken erop dat u mijn stem laat horen in de politiek. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Vriendelijke groet,
….. (naam)

E-mail aan belangenbehartiger – zakelijke versie

E-mail onderwerp: Zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte belangenbehartiger, ….(een naam is beter, of geacht bestuur)

Ik richt mij tot u als ernstig bezorgd lid. U bent mijn belangenbehartiger. Ik reken op uw luisterend oor en uw acties ter ondersteuning. Door de huidige coronamaatregelen gebeurt er van alles waardoor er angst, een gevoel van onveiligheid en een enorme spanning in onze samenleving ontstaat. Ik geloof dat het echt te ver gaat. De maatregelen zijn disproportioneel en werken ontwrichtend. Het is tijd voor een andere koers! Als wij onze stem niet laten horen, wie doet het dan wel? Ik verzoek u dat namens mij te doen.

Mijn zorgen zijn de volgende:

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft een enorme tweedeling in de samenleving, in de wereld en ook in onze gemeente veroorzaakt. Nu het niet het effect heeft waarvoor het ingevoerd was – het aantal besmettingen terugbrengen – lijkt het mij logisch dat deze maatregel afgeschaft wordt. Het kabinet wil de maatregel juist aanscherpen naar 2G. Dat veroorzaakt nog verdere tweedeling. U als belangebehartiger kan hierin uw stem laten horen namens mij, u heeft het netwerk. U kunt de politiek wijzen op de onwenselijkheid van deze gevolgen. U kunt ook suggereren te stoppen met hierop handhaven.

De tweedeling in de samenleving is een gevaar voor onze veiligheid. Wij als burgers willen geen tweedeling. Maar deze wordt door de politiek gevoed. Inmiddels staan zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op tegen de coronamaatregelen. Het afschaffen ervan is een daad ter bescherming van onze veiligheid. U kunt hieraan uw bijdrage leveren in uw netwerk.

De huidige lockdown is een disproportionele en ontwrichtende maatregel en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ondernemers, winkeliers, sportscholen en veel meer anderen worden in hun broodwinning en vrijheid bedreigd. De lockdown doet meer schade dan het voordeel oplevert. In landen om ons heen is ook geen lockdown en de besmettingscijfers zijn vergelijkbaar. Het water staat onze ondernemers aan de lippen. Wij als burgers willen ze steunen, maar zolang er dreiging is van boetes voor ondernemers en voor burgers, is dat bijna onmogelijk. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen en verzet. Ik vraag u hier aandacht op te vestigen.

Had u in 2019 gedacht dat u in zo’n Nederland zou besturen, een land waar eenzijdig naar oplossingen gezocht wordt? Waar eenzijdige berichtgeving is? Waar nog steeds een ‘one-size-fits-all’ oplossing gekozen wordt die enorm veel schade aanricht bij jeugd, ondernemers, ouderen en eigenlijk alle burgers.

Ik vertrouw erop dat u in uw netwerk dit geluid kunt laten horen en hoop werkelijk dat wij snel de lockdown en het coronatoegangsbewijs kunnen afschaffen. En dan gezamenlijk met brede visie kijken naar oplossingen, zodat wij weer in vrijheid en positiviteit kunnen leven.

Met vriendelijke groet,

….. (naam)

E-mail aan belangenbehartiger – met meer emotie

E-mail onderwerp: Zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte belangenbehartiger, ….. (liever een naam)

Ik richt mij tot u als ernstig bezorgd lid. U bent mijn belangenbehartiger. Ik reken op uw luisterend oor en uw acties ter ondersteuning. Door de huidige coronamaatregelen gebeurt er van alles waardoor er angst, een gevoel van onveiligheid en een enorme spanning in onze samenleving ontstaat. Ik geloof dat het echt te ver gaat. De maatregelen zijn disproportioneel en werken ontwrichtend. De politiek heeft dit op zijn geweten en moet dit stoppen. De gevolgen voor de toekomst zijn enorm. Niet alleen de zorg lijdt onder deze pandemie, wij allemaal. Het is tijd voor een andere koers! Als wij onze stem niet laten horen, wie doet het dan wel?

Als eerste oplossing moet de lockdown opgeheven worden en ook de QR-code uit ons leven verdwijnen. U als mijn belangenbehartiger kan daarin een belangrijke rol spelen. U heeft connecties met de politiek en kunt dit signaal afgeven. Ik vraag u dat namens mij te doen omdat ik mij ernstig zorgen maak.

Gezinnen en families worden uit elkaar gedreven vanwege meningsverschillen over de coronamaatregelen, het testen, de vaccinaties, de mondkapjes. Waar eerst liefde was, is er nu ineens wantrouwen. Gevoed door de politiek.

Ondernemers, winkeliers, zelfstandigen en mensen in de cultuur zitten in het nauw. Ze hebben hart voor hun zaak, hebben meegewerkt aan alle maatregelen, maar moeten telkens weer sluiten. De persoonlijke verhalen daarover en het verdriet zijn hartverscheurend.

Onze kinderen krijgen het zwaar voor hun kiezen. Ze worden tot zondebok gemaakt van besmettingen, worden beroofd van belangrijke jaren in hun jeugd, die onbezorgd zou moeten zijn.

Waar mijn medische status voorheen iets was tussen mij en mijn arts, is het nu ineens een reden voor tweespalt. Gevaccineerden en ongevaccineerden worden tegenover elkaar gezet. Dat wordt door de politiek veroorzaakt. Dit kan toch zo niet langer?

……. (eventueel iets toevoegen specifiek m.b.t. de belangenbehartiger)

Ik leefde in een Nederland waar vrijheid was, waar mensen met verschillende meningen toch samen konden leven. Nu wordt er een politiek gevoerd waarbij gezegd wordt ‘als je dit doet, hoor je bij de goeden, als je dat niet doet dan ben je asociaal’. Mensen nemen dat over, omdat wij gewend zijn aan een overheid die zorgt voor al zijn burgers. Maar dat is nu niet meer zo. De politiek zorgt alleen nog voor je als je gehoorzaamt. Zelfs grondrechten worden ter discussie gesteld. Dat hadden wij toch in 2019 nooit kunnen denken?
Ik begrijp dat er in maart 2020 paniek was. Maar nu, bijna twee jaar verder, is het hoog tijd om in vrijheid te gaan leven met een coronavirus dat niet meer weg gaat.

Nogmaals, ik reken erop dat u als mijn belangenbehartiger mijn stem laat horen in uw netwerk en hopelijk ook de politiek. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Vriendelijke groet,
….. (naam)

E-mail aan burgemeester vanuit vereniging

E-mail onderwerp: Aan de burgemeester – zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte burgemeester,

Als bestuur van (naam vereniging) richten wij ons tot u als bezorgde burgers van onze gemeente. Wij doen een beroep op u als gezicht van onze gemeente. Als burgers verwachten wij uw luisterend oor en leggen onze veiligheid in uw handen. Wij hebben ernstige zorgen over de gevolgen van de huidige coronamaatregelen en verzoeken u vriendelijk, maar ook dringend, om uw moreel kompas te volgen naast uw feitelijke verantwoordelijkheden.

Onze zorgen zijn de volgende:

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft een enorme tweedeling in de samenleving, in de wereld en ook in onze gemeente veroorzaakt. Ook in onze vereniging is het effect daarvan merkbaar. Wij willen saamhorigheid, geen tweespalt. Verder dwingt het ons tot handhaving, maar daartoe zijn wij niet uitgerust en doen wij een ongewenst beroep op onze vrijwilligers.

Nu de QR-code niet het effect heeft waarvoor het ingevoerd was – het aantal besmettingen terugbrengen – lijkt het ons logisch dat deze maatregel afgeschaft wordt. Het kabinet wil de maatregel juist aanscherpen naar 2G. Dat veroorzaakt nog verdere tweedeling. U als burgemeester kan hierin uw stem laten horen, u bent immers degene die laat handhaven. U kunt de politiek wijzen op de onwenselijkheid van deze gevolgen. U kunt stoppen met hierop handhaven.

De tweedeling in de samenleving is een gevaar voor onze veiligheid. Wij als burgers willen geen tweedeling. Maar deze wordt door de politiek gevoed. Inmiddels staan zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op tegen de coronamaatregelen. Het afschaffen ervan is een daad ter bescherming van onze veiligheid. U kunt hieraan uw bijdrage leveren in uw netwerk.

De huidige lockdown is een disproportionele en ontwrichtende maatregel en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ondernemers, winkeliers, sportscholen en veel meer anderen worden in hun broodwinning en vrijheid bedreigd. Wij als vereniging kunnen onze functie niet meer vervullen. De lockdown doet meer schade dan het voordeel oplevert. In landen om ons heen is ook geen lockdown en de besmettingscijfers zijn vergelijkbaar. Het water staat onze ondernemers aan de lippen. Wij als burgers willen ze steunen, maar zolang er dreiging is van boetes voor ondernemers en voor burgers, is dat bijna onmogelijk. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen en verzet. U als burgemeester kunt ervoor kiezen geen boetes te geven.

Nogmaals, wij vragen u met klem uw eer en geweten te raadplegen. Had u in 2019 gedacht dat u in zo’n Nederland zou besturen, een land waar eenzijdig naar oplossingen gezocht wordt? Waar eenzijdige berichtgeving is? Waar nog steeds een ‘one-size-fits-all’ oplossing gekozen wordt die enorm veel schade aanricht bij jeugd, ondernemers, ouderen en eigenlijk alle burgers in onze gemeente. En ook aan onze vereniging waar zoveel burgers uit uw gemeente plezier beleven.

Wij vertrouwen erop dat u uw geweten laat meespreken in uw besluitvorming en hopen werkelijk dat wij snel de lockdown en het coronatoegangsbewijs kunnen afschaffen. En dan gezamenlijk met brede visie kijken naar oplossingen, zodat wij weer in vrijheid en positiviteit kunnen leven.

Met vriendelijke groet,

….. (naam)

E-mail aan gemeenteraad – zakelijk

E-mail onderwerp: Zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geachte gemeenteraad,

Ik richt mij tot u als bezorgde burger van onze gemeente. Ik doe een beroep op u als vertegenwoordigers van onze gemeente. Als burgers verwachten wij uw luisterend oor en leggen onze veiligheid in uw handen. Ik heb ernstige zorgen over de gevolgen van de huidige coronamaatregelen en verzoek u vriendelijk, maar ook dringend, om uw moreel kompas te volgen naast uw feitelijke verantwoordelijkheden.

Mijn zorgen zijn de volgende:

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft een enorme tweedeling in de samenleving, in de wereld en ook in onze gemeente veroorzaakt. Nu het niet het effect heeft waarvoor het ingevoerd was – het aantal besmettingen terugbrengen – lijkt het mij logisch dat deze maatregel afgeschaft wordt. Het kabinet wil de maatregel juist aanscherpen naar 2G. Dat veroorzaakt nog verdere tweedeling. U als gemeenteraad kan hierin uw stem laten horen. U kunt de politiek wijzen op de onwenselijkheid van deze gevolgen. U kunt laten stoppen met hierop handhaven.

De tweedeling in de samenleving is een gevaar voor onze veiligheid. Wij als burgers willen geen tweedeling. Maar deze wordt door de politiek gevoed. Inmiddels staan zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op tegen de coronamaatregelen. Het afschaffen ervan is een daad ter bescherming van onze veiligheid. U kunt hieraan uw bijdrage leveren in uw netwerk.

De huidige lockdown is een disproportionele en ontwrichtende maatregel en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ondernemers, winkeliers, sportscholen en veel meer anderen worden in hun broodwinning en vrijheid bedreigd. De lockdown doet meer schade dan het voordeel oplevert. In landen om ons heen is ook geen lockdown en de besmettingscijfers zijn vergelijkbaar. Het water staat onze ondernemers aan de lippen. Wij als burgers willen ze steunen, maar zolang er dreiging is van boetes voor ondernemers en voor burgers, is dat bijna onmogelijk. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen en verzet. U kunt de burgemeester verzoeken geen boetes te geven.

Door de huidige maatregelen kiezen sommige burgemeesters ervoor om demonstraties te verbieden. Demonstraties zijn ons grondrecht en ook een goede manier om te laten zien hoeveel mensen het niet eens zijn met de huidige politiek. Vrijwel alle demonstraties verlopen vreedzamer dan de gemiddelde voetbalwedstrijd, dus ik begrijp verboden niet. Ik dring er bij u op aan om demonstraties toe te staan en ook uw andere gemeenteraden daarop te wijzen.

Nogmaals, ik vraag u met klem uw eer en geweten te raadplegen. Had u in 2019 gedacht dat u in zo’n Nederland zou besturen, een land waar eenzijdig naar oplossingen gezocht wordt? Waar eenzijdige berichtgeving is? Waar nog steeds een ‘one-size-fits-all’ oplossing gekozen wordt die enorm veel schade aanricht bij jeugd, ondernemers, ouderen en eigenlijk alle burgers in onze gemeente.

Ik vertrouw erop dat u uw geweten laat meespreken in uw besluitvorming en hoop werkelijk dat wij snel de lockdown en het coronatoegangsbewijs kunnen afschaffen. En dan gezamenlijk met brede visie kijken naar oplossingen, zodat wij weer in vrijheid en positiviteit kunnen leven.

Met vriendelijke groet,

….. (naam)

E-mail aan Tweede Kamer –

download hier de mailadressen (misschien niet meer helemaal up-to-date, als iemand de meest recente versie heeft, graag mailen)

E-mail onderwerp: zorgen over de QR-code / corona toegangsbewijs / lockdown

Geacht lid van de Tweede Kamer, volksvertegenwoordiger,

Ik richt mij tot u als bezorgde burger van Nederland. Ik doe een beroep op u als volksvertegenwoordiger. Als burgers verwachten wij uw luisterend oor en leggen onze toekomst in uw handen. Ik heb ernstige zorgen over de gevolgen van de huidige coronamaatregelen en verzoek u vriendelijk, maar ook dringend, om uw moreel kompas te volgen naast uw feitelijke verantwoordelijkheden.

Mijn zorgen zijn de volgende:

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft een enorme tweedeling in de samenleving, in de wereld en ook in onze gemeente veroorzaakt. Nu het niet het effect heeft waarvoor het ingevoerd was – het aantal besmettingen terugbrengen – lijkt het mij logisch dat deze maatregel afgeschaft wordt. Het kabinet wil de maatregel juist aanscherpen naar 2G. Dat veroorzaakt nog verdere tweedeling. U als kamerlid kan hierin uw stem laten horen. U kunt het kabinet wijzen op de onwenselijkheid van deze gevolgen. U kunt wetgeving hierover tegenhouden.

De tweedeling in de samenleving is een gevaar voor onze veiligheid. Wij als burgers willen geen tweedeling. Maar deze wordt door de politiek gevoed. Inmiddels staan zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op tegen de coronamaatregelen. Het afschaffen ervan is een daad ter bescherming van onze veiligheid. U kunt hieraan uw bijdrage leveren in de Kamer.

De huidige lockdown is een disproportionele en ontwrichtende maatregel en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ondernemers, winkeliers, sportscholen en veel meer anderen worden in hun broodwinning en vrijheid bedreigd. De lockdown doet meer schade dan het voordeel oplevert. In landen om ons heen is ook geen lockdown en de besmettingscijfers zijn vergelijkbaar. Het water staat onze ondernemers aan de lippen. Wij als burgers willen ze steunen, maar zolang er dreiging is van boetes voor ondernemers en voor burgers, is dat bijna onmogelijk. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen en verzet. U kunt hierin een belangrijke rol spelen.

Door de huidige maatregelen kiezen sommige burgemeesters ervoor om demonstraties te verbieden. Demonstraties zijn ons grondrecht en ook een goede manier om te laten zien hoeveel mensen het niet eens zijn met de huidige politiek. Vrijwel alle demonstraties verlopen vreedzamer dan de gemiddelde voetbalwedstrijd, dus ik begrijp verboden niet. U als kamerlid moet onze grondrechten bewaken.

Nogmaals, ik vraag u met klem uw eer en geweten te raadplegen. Had u in 2019 gedacht dat u in zo’n Nederland zou leven, een land waar eenzijdig naar oplossingen gezocht wordt? Waar eenzijdige berichtgeving is? Waar nog steeds een ‘one-size-fits-all’ oplossing gekozen wordt die enorm veel schade aanricht bij jeugd, ondernemers, ouderen en eigenlijk alle burgers in ons land.

Ik vertrouw erop dat u uw geweten laat meespreken in uw besluitvorming en hoop werkelijk dat wij snel de lockdown en het coronatoegangsbewijs kunnen afschaffen. En dan gezamenlijk met brede visie kijken naar oplossingen, zodat wij weer in vrijheid en positiviteit kunnen leven.

Met vriendelijke groet,

….. (naam)

Open brief van Jan Vingerhoets, General Practitioner, owner Huisartspraktijk Vingerhoets op LinkedIn

link op LinkedIn (zolang hij niet verwijderd wordt) https://www.linkedin.com/pulse/open-brief-aan-alle-ggd-en-mbt-vaccinatie-5-11-jan-vingerhoets/?trackingId=VOWe%2F%2Fb4yIudHg2rpgaccA%3D%3D

Toelichting:  Ik kon het niet langer aanzien. Vanaf komende week krijgen ouders van 5-11 jarige kinderen een uitnodiging om deze kinderen te laten vaccineren tegen COVID-19. Voor verreweg de meesten daarvan is dit in het geheel niet nodig terwijl er legio medische, juridische en morele bezwaren tegen in te brengen zijn. Hoe kunnen ouders een beslissing nemen voor hun kind als zelfs deskundigen hierover bij herhaling hun twijfels geuit hebben? En worden ouders van eerlijke informatie voorzien? Ik vrees van niet.

Daarom heb ik besloten om op persoonlijke titel een brief te sturen aan alle GGD artsen en verpleegkundigen die betrokken zij bij dit project. Het is mijn overtuiging dat dit gewetensvolle medewerkers zijn die het beste voor hebben met deze weerloze kinderen. Voor zover nodig zet ik voor hen nog even op een rijtje waarom iedere zorgverlener zich ernstig zorgen zou moeten maken over dit project.

Hieronder de integrale tekst van de open brief. Sla op en deel, want deze post zal vermoedelijk wel weer snel ten prooi vallen aan de censuur.


Aan de artsen en verpleegkundigen van de GGD-en in Nederland

Bergen op Zoom, 14 januari 2022

Zeer geachte collega’s

Binnen enkele dagen zullen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging krijgen om tegen COVID-19. Dit besluit heeft mij als huisarts dermate verontrust dat ik de uitzonderlijke stap neem om mij in een open brief op persoonlijke titel tot u te richten en mijn zorgen met mijn collega´s te delen. Het geven van volledige eerlijke voorlichting aan patiënten beschouw ik als een belangrijke plicht en ik ben ervan overtuigd dat dat voor u niet anders is. Hieronder wil ik u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven waarvan het van cruciaal belang is dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Mijn grote zorg is dat dit laatste heel vaak niet het geval is. U bent bij uitstek in de positie om dit op de valreep na te gaan en waar nodig de volledige informatie alsnog te verstrekken.

Het is vrij algemeen bekend dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met COVID-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ´number needed to vaccinate´ om 1 opname te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de kinderrechten (2,3). Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan 2 maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen. Toch wordt ouders verteld dat het middel ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden als bescherming van volwassenen.

Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen, waar scholen gewoon open bleven (4), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. De inentingen kunnen zelfs averechts werken door het induceren van nieuwe varianten. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (5) . Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

Omdat kinderen van de ziekte zelf vrijwel niets te vrezen hebben, is elke bijwerking er een te veel. Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer -overigens tegen haar zin en op last van de rechter- vrij moest geven (5) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend was. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij kinderen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets. Wetenschappers in Zweden toonden aan dat de entstof ook schade aan de DNA-reparatie kan veroorzaken (7), iets waarvan altijd beweerd werd dat het onmogelijk was. Kennelijk missen we cruciale kennis. Weten de ouders dit? Verder hadden we in Nederland in 2021 een forse oversterfte ten opzichte van 2020. Alleen al in november ging het om 3500 extra doden ten opzichte van het jaar ervoor (8). Voor deze oversterfte is vooralsnog geen verklaring. In 2021 was er veel onrust over oversterfte die aan het virus werd geweten. De huidige oversterfte krijgt bizar genoeg nauwelijks aandacht. Een verband met vaccinatie kan niet worden uitgesloten. Meerdere wetenschappers en de unanieme Tweede Kamer drongen aan op onderzoek (9,10), maar de regering heeft hier niets mee gedaan. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid als zorgmedewerkers om ouders daarover te grondig en volledig te informeren, zeker nu de overheid dit nalaat. Wie als arts of verpleegkundige of namens deze medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan een fundamenteel principe in de artseneed, het primum non nocere, bij twijfel dient men van een ingreep af te zien. Duidelijker kan het niet zijn.

Het kan gezien het bovenstaande dan ook niet de minste twijfel lijden dat het vaccineren van kinderen medisch, juridisch en ethisch niet te verantwoorden is, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten. Ouders beschikken doorgaans niet over de volledige informatie noch de tijd die nodig is voor een juiste afweging. Vanuit de grond van mijn hart en mijn geweten roep ik u, als collega-zorgverleners, nadrukkelijk op om de rechten van de aan uw zorg toevertrouwde kinderen alsook uw professionele beroepsethiek te eerbiedigen. Ik heb er vertrouwen in dat u uw verantwoordelijkheid neemt en geen handelingen zult verrichten waarvan niet volstrekt vast staat dat deze de belangen van het kind zelf dienen. Gezien het bovenstaande en de huidige beperkte kennis op dit gebied zal dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen niet het geval zijn.

Met collegiale groet

Jan Vingerhoets, huisarts

Referenties:

1. https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451

2. https://www.eur.nl/esl/nieuws/het-vaccineren-van-kinderen-met-het-coronavaccin-strijdigmethet-kinderrechtenverdrag

3. https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/je-kunt-kind-niet-inzetten-om-grootouders-tebeschermenvolgens-oud-ombudsman-is-vaccineren-van-jongere-kinderen-in-strijd-metkinderrechten

4. BMJ 2021;373:n1197

5. https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=157614086

6. https://phmpt.org/pfizers-documents

7. https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056

8. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/in-laatste-week-van-november-overleden-bijna-1-

100-meer-mensen-dan-verwacht

9. https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1077551/ronald-meester-regering-is-te-traagmetonderzoeken-oversterfte

10.https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z22246&did=2021D4733